PABLOG

Łączenie kilku nagrań w formacie mp4 w całość (Wymagany program ffmpeg)

ffmpeg -i video1.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts intermediate1.ts
ffmpeg -i video2.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts intermediate2.ts
ffmpeg -i video3.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts intermediate3.ts
ffmpeg -i video4.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts intermediate4.ts
ffmpeg -i "concat:intermediate1.ts|intermediate2.ts|intermediate3.ts|intermediate4.ts" -c copy -bsf:a aac_adtstoasc wideo-calosc.mp4

To jest przykład łączenia 4 plików o nazwach: video1.mp4, video2.mp4, video3.mp4, video4.mp4. Te nazwy trzeba zmienić na swoje własne.
Końcowy wynik to plik o nazwie wideo-calosc.mp4. Tę nazwę oczywiście można zmienić. Można użyć dowolnej liczby plików mp4. Pierwsze 4 linijki to tworzenie pośrednich, tymaczasowych plików.
Ostatnia linijka to łączenie plików w całość. Dla dowolnej liczby plików X schemat tworzenia poleceń jest następujący:

ffmpeg -i video1.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts intermediate1.ts
ffmpeg -i video2.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts intermediate2.ts
ffmpeg -i video3.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts intermediate3.ts
----- ------- ------- -----
ffmpeg -i videoX.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts intermediateX.ts
ffmpeg -i "concat:intermediate1.ts|intermediate2.ts|intermediate3.ts|---|intermediateX.ts" -c copy -bsf:a aac_adtstoasc wideo-calosc.mp4

Zmniejszanie rozmiaru pliku mp4

ffmpeg -i video.mp4 -b:v 3000k out.mp4

Takie działanie obniża bitrate filmu, co skutkuje zmniejszeniem rozmiaru filmu. Liczba 3000k to ustawienie bitrate filmu na 3000kb/s (3Mb/s).
Żeby obliczyć jaką liczbę tam wpisać należy skorzystać z następującego wzoru: docelowy_rozmiar_pliku[kilobity]/długość_trwania_filmu[sekundy].
Przykładowo: Film ma mieć rozmiar 20MB i trwa 51 sekund. 20MB to 20 000 kilobajtów czyli 160 000 kilobitów (W przybliżeniu oczywiście 1MB = 8000kb).
Wyliczamy więc bitrate: 160 000kb/51sek= około 3100kb/sek. Wpiszemy więc w poleceniu: ffmpeg -i video.mp4 -b:v 3100k out.mp4
Oczywiście nastąpi obniżenie jakości nagrania, jednak przy zachowaniu rozsądnie wysokiego bitrate jakość powinna być nieznacznie, niemal niezauważalnie tylko obniżona. Nazwę pliku: video.mp4 należy zmienić na swoją własną nazwę.